Preduzeće se bavi i izradom elaborata i istraživanjem tržišta kao i mogućnostima stranih ulaganja u domaću privredu po sistemu ključ u ruke (od istraživanja tržišta do izrade ugovora o stranom ulaganju, registrovanja istih kog Agencije za privredne registre, i Narodne Banke Srbije; transfera novčanih sredstava, registracije ino kredita, uvoza opreme, i svih ostalih pratećih poslova).

Osnivači Preduzeća  “IFA“ su registrovali preko 500 preduzeća, od kojih su sa mnogima ostali u poslovnoj saradnji u području sledećih oblasti poslovanja:

 

  • registracija domaćih i mešovitih preduzeća kao i stranih predstavništva;
  • sklapanje ugovora o preuzimanji, pripajanju i spajanju preduzeća;
  • procena kapitala;
  • izrada investicionih elaborata, fizibiliti studija i biznis planova;
  • konsalting usluge iz oblasti spoljne trgovine i deviznih poslova;
  • info – servis za start biznisa